Middenkaderfunctionaris Bouw (BOL en BBL)

Leerweg: school en stage (BOL) en werken en leren (BOL)
Niveau: 4
Duur: 4 jaar

Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek

Omschrijving

Als middenkaderfunctionaris bouw richt je je op het ontwerp, de voorbereiding, de bouw en het onderhoud van gebouwen. Dat kunnen huizen zijn, maar ook scholen, hotels, voetbalstadions, noem maar op.

Je bekijkt welke materialen het beste gebruikt kunnen worden en welke hoeveelheden nodig zijn. Ook ben je betrokken bij tekeningen, constructies, bestekken, begrotingen, offertes en planningen. Natuurlijk heb je aandacht voor duurzaamheid en energieprestatie, en voor moderne technieken en methodes zoals 3D en BIM. Eigenlijk zorgt jouw werk ervoor dat het hele bouwproject goed, veilig en efficiënt verloopt.

Wat leer je?
Je leert alles wat nodig is om een bouwproject in goede banen te leiden:

Uitwerken van ontwerpen
Maken van werktekeningen
Adviseren van de klant en de uitvoering
Bewaken van planning, begroting en bestek
Coördineren van projecten