Nieuwe bouwtoppers ROC Friese Poort starten met duurzaamheid

‘De vakantie avonturen liggen achter ons. Jullie hebben gekozen voor een schoolavontuur bij ROC Friese Poort. Binnen de bouw betekent dit dat je ook duurzame avonturen gaat beleven. En deze avonturen beginnen vandaag’. Met deze woorden verwelkomde Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam zo’n 150 eerstejaars studenten bouw middenkader, vakman bouw, scheepsinterieur, service medewerker gebouwen en allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf. Eerstejaars bouwstudenten van Drachten, Emmeloord, Sneek en Leeuwarden kwamen op vrijdag 2 september 2016 bij elkaar voor een praktisch introductieprogramma. ‘Bedrijven geven jullie vandaag alvast een levensecht kijkje in het beroepenveld aan de hand van een Challenge en een aantal praktijklezingen’.

Klik door voor een foto impressie van de introductiedag bouw bij Centrum Duurzaam

Challenge
‘Ik wil jullie uitdagen om een bouwwerk te ontwerpen in het Butenfjild, een natuurgebied met veel water nabij Feanwalden’. Zo begint Oege Hiddema van Stichting Wetterwalden het Butenfjild de uitleg van de Challenge voor de middenkader bouwstudenten. ‘Het bouwwerk dient als  een rustpunt onderweg voor toeristen die wandelen, fietsen of elektrisch varen’.  Vijftien groepen van 5 bouwstudenten gingen onder begeleiding van Frysklab aan de slag met deze praktijkvraag. In 4 stappen en in 4 uren presenteerde de  bouwstudenten nieuwe ideeën en verrassende inzichten. De komende 10 weken gaan de bouwstudenten in projectonderwijstijd verder om de ideeën uit te werken tot concepten.

Klik door voor de Challenge van Wetterwalden Butenfjild

Inspirerende ideeën
‘Deze Challenge heeft ons 15 inspirerende ideeën opgeleverd voor een recreatieve stop- en schuilplek  halverwege de nieuwe vaarroute tussen Leeuwarden en De Westereen. De 75 studenten hebben ons, door de ogen van een jonge doelgroep, mogelijkheden laten zien voor een veilige, duurzame en speelse aankleding van dit waardevolle natuurtraject. Niet in het platte vlak, maar driedimensionaal. Het is onderbouwd vanuit de klant en vormt prachtig uitgangsmateriaal. Het resultaat was boven mijn verwachting. Wanneer deze moderne en enthousiaste generatie studenten onze ruimtelijke toekomst mee helpt bepalen, komt het helemaal in Friesland (en ver daarbuiten) helemaal goed’, is de enthousiaste reactie van Oege Hiddema na afloop van de Challenge. ‘Meerdere groepen hebben gekozen voor de charme van de eenvoud: een plateau op vier pijlers, waaronder je kunt schuilen, met bovenop mogelijkheden voor vogel-spotten, een uitkijkfunctie of spel-attributen. Een van de groepen heeft dit object (met duurzame dak-begroeiing) geplaatst op een bodemplateau dat boven het water eindigt (vissen of duiken), waardoor er een compleet concept ontstaat. Het ontwerp van de groep die primair kiest voor een speel-huis als basisvorm (met glijdak in het water) spreekt vooral nieuwe, jongere doelgroepen aan. De inbreng van vrouwelijke studenten is een verrijking; het is een waardevolle aanvulling op de meer functionele aanpak die de meeste ‘mannengroepen’ hanteren’.

Praktijklezingen
De andere studenten volgden een 4-tal praktijklezingen. ‘We willen onze studenten door deze lezingen graag een kijkje laten nemen in de beroepspraktijk’, legt Germ Boersma, opleidingsmanager bouw in Sneek, uit. ‘Voor elk onderwerp is een bedrijf aanwezig die vertelt uit de dagelijkse praktijk. Dat vergeten onze studenten niet zo snel’. In een carrouselvorm volgden de studenten praktijklezingen over kozijnrenovatie door Renovaid, stofvrij boren door Festool, ergonomie door Praktijk Oefentherapie Mensendieck Leeuwardenen veiligheid door Jorritsma Bouw. ‘Ik vond het leuk en heb vandaag nieuwe dingen geleerd en gehoord’, zo reageerde een van de studenten na afloop.

Klik door voor de presentatie van Jorritsma Bouw over veiligheid in de bouw

Klik door voor de presentatie van Renovaid over kozijnrenovatie

Klik door voor de presentatie van Praktijk Oefentherapie Mensendieck Leeuwarden over ergonomie in de bouw

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.