BeStart ondernemers delen ondernemersidee met MBO studenten

‘Je krijgt als student vandaag de kans om startende ondernemers te ontmoeten. Sterker nog, je krijgt de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan hun ondernemersidee. Dat vraagt ondernemerschap en geeft je meerwaarde voor de arbeidsmarkt’. Zo opent Pieter van der Werff directeur Nordwin College de Bestart bijeenkomst. Zo’n 150 MBO studenten van Nordwin College, Friesland College en ROC Friese Poort maakten maandag 6 maart 2017 kennis met 9 ondernemers die deelnemen aan het programma van BeStart. Deze kennismaking vond plaats bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort.

Klik door voor een impressie van de BeStart bijeenkomst voor MBO studenten

Ondernemers pitchen idee
De ondernemers vertelden de MBO studenten over hun bedrijf en over hun ambities. Daarnaast stelden zij hulpvragen aan de MBO studenten. Vragen op het gebied van communicatie, techniek, de ontwikkeling van prototypes en 3D-printing. Vragen waar de MBO studenten van de verschillende scholen vanuit verschillende opleidingen een bijdrage aan kunnen leveren. ‘Denk bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld stageplaatsen, regioleren of afstudeeropdrachten’, legt Ronald Wielinga van BeStart uit . Voor de studenten een zeer innovatieve en leerzame werkomgeving, voor de ondernemers een waardevolle ondersteuning.

Wat is BeStart?
BeStart bundelt de krachten van vier belangrijke spelers (Ecomunitypark, Water Campus, Paques BV, Omrin) in Noord-Nederland op het gebied van cleantech en biobased economy. Cleantech is een verzamelnaam voor vormen van technologie die bijdragen aan een schoner milieu en/of zorgen voor energiebesparing. Het BeStart programma is gericht op het intensief coachen en faciliteren van startups gedurende een periode van 6-9 maanden. BeStart versnelt de ontwikkeling van de startups en helpt groene ondernemers met hun groei ambities. De BeStart ondernemers zijn: TECNED, KNN Cellulose, Waterfair, NewAna, Merakel Logistiek, Friesland Boeit en KNN Bioplastic.

Biobased Economy Friesland
BEStart valt onder het samenwerkingsprogramma Biobased Economy Friesland. Partners binnen dit vierjarige programma zijn Nordwin College (penvoerder), Friesland College, ROC Friese Poort, Van Hall Larenstein, BeStart, Altenburg & Wymenga, Studio Tjeerd Veenhoven, Ecomunitypark, Ecostyle, Kelstein, Mulder Agro, Noardlike Fryske Wâlden, gemeente Ooststellingwerf en gemeente Dantumadiel. Binnen Friesland liggen er unieke kansen voor de ontwikkeling van een biobased economy. Kansen die op regionale schaal potentie bieden voor het creëren van nieuwe werkgelegenheid ter stimulering van de lokale en regionale economie. Deze samenwerking speelt in op deze ontwikkelingen om innovatie volop ruimte te geven. Kennis delen en ontwikkelen, kansen concretiseren binnen het programma en de aansluiting van onderwijs op het bedrijfsleven, staan in dit programma centraal.

Over de auteur

Roeland Westra - Als projectleider Centrum Duurzaam duurzaamheid zichtbaar maken voor studenten en bedrijven

Gerelateerde berichten

Comments are closed.